Tarihi Yarımada'da kaybolan 330 Cami hakkında 16 bin belge arşivimizde mevcuttur.

İsted Hakkında


 

 

İSTED HAKKINDA

Tarihi eserlerin yaşamasına ve yeni eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak; çevrenin geçmişten miras değil, geleceğe emanet olduğu şuurunun oluşmasına ve doğal dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla ve bu tür faaliyetlerin bir dernek çatısı altında sürdürülmesini gerektirmesi neticesinde 2007 yılında bir grup dostumuzla İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği’ni kurduk. 
Derneğimizin 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyledir:
Başkan: Dr. Erhan Sarışın, Sayman: Mustafa Nimetoğlu, Başkan Vekili: Yusuf Kaya, Sekreter: Metin Tavukçuoğlu, Üye: Mustafa Talha Selimoğlu. 

Derneğimiz 20 Haziran 2018’ e kadar genelde Suriçi ve Tarihî Yarımada olmak üzere yaklaşık 115 Camii, Mescid, Tekke ve Çeşme ile ilgilenmiştir.

NOT: Yukarıdaki eserlerle ilgili ayrıntılı bilgiye menü çubuğundan ulaşabilirsiniz.