2016 İSTED Faaliyet Raporu

2016 İSTED Faaliyet Raporu'nu görüntülemek için tıklayınız..

image

BEREKETZADE MESCİDİ (AÇILDI)

Galatada Bereketzade Mahallesinde, Galata Kulesinin hemen alt yanında bir sokaktır. Hadikaül Cevami banisinin Hacı Ali bin Hasan adında bir zat olduğunu, mescidinin yanındaki kabir taşında ismi yazılı olmadığını, mescid civarında küçük bir vakfın vakfiyesinde isminin görüldüğünü, Galata fethedildiği zaman Galata Kulesine Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen ilk dizdarın bu zat olduğunu yazıyor.

Devamını Oku

roktabs-blank2

SİVASİ TEKKESİ

Fatih, Şeyh Resmi Mahallesi, Ali Nakşi Sokağı, 1459 ada, 22. parseldeki tekkedir. Tekkeyi Sultan Beyazıt Han ilk şeyh Yavsi Muhittin Mehmet Efendi (vefatı 920-1514) yaptırılmıştır. Tekke ve mescidin altında Bizans dönemine ait bir su sarnıcı bulunmaktadır.

Devamını Oku

image

PAŞABABA TEKKESİ (AÇILDI)

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi 462 ada 33 parsel Hocazade Mehmet Tahir Efendi Paşa Baba Tekkesi.Devran-ı mukabeleye açık olduğu yıllarda Paşa Baba Dergahı "semahane, iki oda, bahçesinde diğer iki oda, matbah, kiler, kuyu, hela, bahçe ve hazireden ibaret" bir irfan ocağıydı.

Devamını Oku

itfaiye

İTFAİYE CÂMİİ

Fatih itfaiye Caddesi'ndeki Fatih İtfaiye binasının içinde bulunmaktadır. Câmiinin içinde bulunduğu bina, 1927 yılında İtfaiye binası olarak yaptırılmıştır. 1950-1951 yıllarında çalışanların isteği üzerine, önceleri yemekhane olarak kullanılan mahal, restore edilerek câmiye dönüştürülmüştür.

Devamını Oku

Tarihi eserlerin yaşamasına ve yeni eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak; çevrenin geçmişten miras değil, geleceğe emanet olduğu şuurunun oluşmasına ve doğal dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla ve bu tür faaliyetlerin bir dernek çatısı altında sürdürülmesini gerektirmesi neticesinde 2007 yılında bir grup dostumuzla İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği’ni kurduk.
Derneğimizin 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyledir:
Başkan: Dr. Erhan Sarışın, Sayman: Ecz. Mustafa NimetoğluBaşkan Vekili: Yusuf KayaSekreter: Metin TavukçuoğluÜye: Mustafa Talha Selimoğlu.
Kuruluşundan bu yana Derneğimiz;
Kuledibi Bereketzade MescidiÇeşmesi ve Tünel RestorasyonunaTaksim Paşababa Tekke ve Camii’nin, Haliç Kapıüstü Mescidi’nin, Fındıkzade Seydibey Camii’nin, Fatih-Darüşşafaka Sivasi Tekke ve Camii’nin ihyalarına ve Gürcistan Tarihî Camilerinin yenilenmelerinin projelerine destek vermektedir.
Ayrıca Derneğimizin; Aksaray Bostancı CamiiSultanahmet Güngörmez MescidiPerşembe Pazarı Yelkenciler Mescidi ve Fatih-Eğrikapı Avcı Bey Camii ilgilendiği projelerdir.

Tarihi Yarımada'da kaybolan 410 Cami hakkında 16 bin belge arşivimizde mevcuttur.

bullet1 2 Çapa ve Cerrahpaşa Hastaneleri içindeki Kayıp Tarihi Eserler için lütfen tıklayınız.

Fatih Camileri

 

From Address: To:
or Map