Aksaray Mercimek Tekkesi Mescidi
Aksaray Mercimek Tekkesi Mescidi

Aksaray Mercimek Tekkesi Mescidi

Mercimek Mescidi II Mehmed (Fatih) döneminde(1451-1481), Beyazıt’ta, Koska’da ve Cibali'de de birer mescit inşa ettiren Çakır Ağa tarafından yaptırılmış, bütün bu hayır eserlerinin vakfiyesi 884/1479 yılının sefer ayında tescil edilmiştir.

Osmanlı kaynaklarında "Langa-i Kebir" ya da “Langa Yenikapısı” olarak anılan semtte, Kâtip Kasım Mahallesinde yer almaktaydı. 1956 da yıktırılmıştır.

1990 yılında tescil edilen eser, Derneğimiz (İSTED) tarafından takip edilmekte olup ihya projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından hazırlanmaktadır.