Balat Karanlık Mescidi
Balat Karanlık Mescidi
Balat Karanlık Mescidi
Balat Karanlık Mescidi

Balat Karanlık Mescidi

Karanlık Mescit Muhiddin Kocâvî Mescidi de denirdi. Fatih Sultan Mehmed zamanında Şeyh Muhiddin Kocâvî tarafından Cibâli Mescid sokakta yaptırılan Mescit’ten yalnız duvar yıkıntıları kalmıştır. Vakfı olmadığı için 1465’te Musa Bey adında bir zat Mescid için Vakıf tesis etmiştir.

Derneğimizce (İSTED) takip edilmekte olup ihya çalışmalarına başlanması beklenmektedir.