Firuz Ağa Camii/Saraçhane (1501)
Firuz Ağa Camii/Saraçhane (1501)
Firuz Ağa Camii/Saraçhane (1501)

Firuz Ağa Camii/Saraçhane (1501)

Saraçhane, kırkçeşme mahallesi, bozdoğan kemeri dibinde bulunuyordu. Mescid sultan ıı. Beyazid' in haznedarbaşısı firuzağa tarafından, ahşap çatılı olarak yaptırılmıştır. Minberini ise, süleyman efendi koydurmuştur. Vakfiye tarihi h.907/m.1501'dir. Firüz ağa, cami'nin haziresinde medfun bulunuyordu.

1944 senesinde Atatürk Bulvarı açılırken yola tesadüf etmediği halde, sebebsiz yere yıktırılmıştır. Bugün mescid ve mezarlıktan hiç bir iz kalmamıştır.